Journal of Applied Managerial Market Research

سال دهم، شماره 34، بهار 1403

مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در بازارهای مالی

نویسندگان: دکتر سید کامران یگانگی، مهسا شفیعی 

چکیده: 

یکی از علومی که توانسته در این حوزه و همچنین سایر علوم نقش مهمی ایفا کند علم تحقیق در عملیات است که با علم تصمیم در ارتباط است. علم مدیریت را می توان به عنوان شاخه ای از حوزه مدیریت قلمداد کرد که رویه عقلایی منطقی، سيستماتيك و علمی را در تحلیل فرآیند مدیریت و مسائل مدیریتی بکار می گیرد. تحقیق درعملیات رسیدن به بهترین راه حل های موجود برای کاهش یا اجتناب از ریسک و افزایش سود و بازدهی در بازار مالی از طریق تکنیک های تحقیق در عملیات در تحلیل بازارهای مالی و ارائه نمای کلی از کاربردهای تحقیق در عملیات در زمینه بازار مالی است نتایج نشان داد كه تكنیک های پژوهش عملیاتی نقش مهمی در بازار مالی داشته است و در این زمینه پژوهش های مختلفی در کشورمان نیز انجام شده است. همچنین در سال های اخیر با بهبودهای چشمگیر در زمینه در دسترس بودن زمان واقعی داده ها و افزایش سرعت كامپیوتر، این نقش بیشتر خواهد شد، كه خود منجربه ایجاد فرصتی برای به كارگیری تكنیک های پژوهش عملیاتی و نقش بیشتر آن در تصمیمات مالی می گردد. بنابراین مستند به موارد فوق پیشنهاد می گردد كه مباحث علمی وعملی است می توان با استفاده از روش های تحقیق در عملیات تصمیات درست وموثری را در بازارهای مالی داشت. در مقاله حاضر به صورت مروری و به طور خلاصه به تحقیقات عملیاتی به کار گرفته شده در بازارهای مالی پرداخت شد. 

واژگان کلیدی:پژوهش عملیاتی، بازارهای مالی، تصمیمات مالی. 

نویسنده: حسین ایگدر 

چکیده: 

در این پژوهش به بررسی و ارزیابی نقش رضایت مشتری در روابط بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و وفاداری مشتری نسبت به برند در هتل ها پنج ستاره تهران پرداخته گردیده است. بنابراین از تعدادی از مشتریان در سه ماهه اول سال 1401 در هتل های پنج ستاره تهران جهت اقامت و در خواست اتاق به این هتل ها مراجعه نموده بودند، خواسته شدکه نظرشان را در ارتباط با کیفیت هتل ها و میزان رضایت در غالب پرسشنامه اطلاع دهند. هدف مطالعه حاضر ارائه راهکارها و تدابیر مناسب برای مدیران در راستای نگهداری مشتریان فعلی و جلب مشتریان بیشتر و ایجاد وفاداری در مشتریان است. داده ها بر اساس نرم افزار SPSS25 تحلیل گردید. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نتایج نشان داد که کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان، خودهماهنگی ایده آل و وفاداری مشتری روی رضایت مشتری تاثیر گذارند. 

واژگان کلیدی:رضایت مشتری، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، وفاداری مشتری، هتل های پنج ستاره تهران. 

نویسندگان: سارا خسروپناه، محمدامین یونسی هروی 

چکیده: 

در سال های اخیر رویکرد پزشکی سیستمی با تکیه بر کلان داده ها، ادعاهایی مثل توانایی برقراری ارتباط بین وضعیت فردی بیماران با یکدیگر، نظام ­مند­تر کردن و دقیق تر کردن پزشکی داشته است. هدف از اين مطالعه تحلیل و نقد محوریت کلان داده ها در پزشکی سیستمی به عنوان پاسخی برای حل مناقشه پزشکی مبتنی بر شواهد یا بیمارمحور است. کليدواژه­ های مرتبط (پزشکی مبتنی بر شواهد، پزشکی بیمار محور، پزشکی سیستمی، کلان­داده) در پايگاه­ های داده PubMed, Scopus, web of science و موتور جست­وجوگر Google Scholar جست­وجو شد. بعد از محدود کردن استراتژی سرچ و حذف کردن موارد تکراری مقالات باقی مانده از طريق مرور عنوان و چکيده غربال شدند. در نهایت، متن کامل مقالات غربال شده ارزيابي شد و نتيجه گيري کلي گرفته شد. نتايج بررسی مطالعات نشان می دهد یکی از بحران­ های پزشکی مدرن فاصله گرفتن روز افزون پزشکی بیمار محور و مبتنی بر شواهد از یکدیگر است و برای حل این مشکل هرکدام از این رویکردها باید تن به تغییراتی دهند. پزشکی بیمار محور باید در جهت نظام مندتر کردن و قابل مقایسه کردن داده های خود تلاش کند و پزشکی مبتنی بر شواهد بر فردی تر شدن داده ها تمرکز کند. بر اساس پندار نويسندگان پزشکی سيستمی با نگاه آماری به پزشکی موجب فاصله بيشتر پزشکی مبتنی بر شواهد و بيمار محور خواهد شد و ضمن اينکه گفتوگوی موثر ميان اين دو جهان را ناممکن تر می­ کند، می­ تواند اهداف و عملکرد فعلی آنها را نيز منحرف کرده و آتش مناقشات زیربنایی مثل پزشکی انسان باورانه-زيست ­پزشکی، کثرت­ گرايی-تعميم­ گرايی، اصالت ناخوشی-اصالت بيماری و… شعله­ ورتر کند، بنابراين پزشکی بايد در محول کردن وظايفی که کلان­ داده توان به دوش­­ کشيدن آن را ندارد هوشيارانه عمل کند تا بحران های فعلی آن تشديد نيابد. 

واژگان کلیدی: پزشکی مبتنی برشواهد، پزشکی بیمارمحور، پزشکی سیستمی، کلان­ داده. 

نویسندگان: شادی ادیبی فرد، میثم سیاه کوهیان 

چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکپارچه با رویکرد هوش مصنوعی در صنعت تجهیزات جوشکاری است. پژوهش از نظر هدف كاربردي و به روش پیمایشی می­باشد.  براي تجزيه و تحليل داده­ها، از مدل­سازي معادلات ساختاري استفاده شد. به اين منظور، نرم­افزارهاي Smart PLS3 و SPSS23 به‌کار گرفته شد. با توجه به نتایج تحقیق، سودمندی ادراک شده بر قصد استفاده و نگرش کارکنان از سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با رویکرد هوش مصنوعی، سهولت استفاده ادراک شده بر نگرش و سودمندی ادراک شده کارکنان نسبت به استفاده از سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با رویکرد هوش مصنوعی،  اعتماد کارکنان بر نگرش آنان نسبت به استفاده، پذیرش و سودمندی ادراک شده از سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با رویکرد هوش مصنوعی،  نگرش کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با رویکرد هوش مصنوعی، هنجارهای ذهنی کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با رویکرد هوش مصنوعی، کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی و قصد استفاده کارکنان بر پذیرش سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با رویکرد هوش مصنوعی تأثیر دارد. 

واژگان کلیدی:سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، یکپارچه هوش مصنوعی (AICS)، صنعت جوشکاری، شرکت آما. 

نویسنده: مینا بابازاده فرخران 

چکیده: 

بخش مهمی از فرآیند تولید همواره اطلاعات هزینه ای و بهای تمام شده، به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد، توسط مدیران می باشد. در واقع مدیریت در انجام وظایف خود از سیستم ها یاری می گیرد و اطلاعات هزینه ای صحیح و قابل اتکا در اختیار مدیران قرار می دهد. مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت اخلاق گرا  رویکردی  برای بررسی نقش اخلاق و ارزش هاي اخلاقی را فراهم می کند این تحقیق اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای  و مطالعه مقالات متعدد به دست آمده است و نتیجه حاصل نشان می دهد که وجود تعهدات اخلاقی، اعتماد و اطمینان در روابط تجاري باعث کاهش حجم فعالیت ها و نیز کاهش فعالیت هاي اداري  در نتیجه افزایش بهره وری سازمانی با افزایش کارایی و اثربخشی تواما می شود. 

واژگان کلیدی: سیستم هزینه یابی، هزینه، هزینه یابی ABC، فعالیت اخلاق گرا، بهره وری.