شماره اول؛ زمستان ۱۳۹۴

سرمقاله

لزوم گذار از خودروسازی به قطعه سازی

ساختار و رفتار سازمان های چابک

اسمعیل طالبی

رویکردی نوین به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران با تاکید بر نقش تبلیغات شفاهی مثبت

پیمان غفاری آشتیانی، علی ایرانمنش

سازمان های یاد گیرنده ضرورت عصر دانایی

فاطمه رفیع

 

شماره دوم؛ بهار ۱۳۹۵

بررسی تأثیرآمیخته بازاریابی بر توسعه ی گردشگری روستایی (موردمطالعه: متولیان امر گردشگری روستایی در استان البرز) 

پیمان غفاری آشتیانی، سعیده قادرلو

بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت فرهنگی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی 

علی ایرانمنش، الهام هادی نجف آبادی

برند چگونه می تواند صادرات محصولات غذایی را توسعه دهد؟ 

سیروس رومیانی

مطالعه عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان گوشی های تلفن همراه اپل

رعنا سیار، فیروز دیندار فرکوش

بررسی نقش گمرک ایران در صادرات واردات (مطالعه موردی گمرک شهید رجائی بندرعباس) 

سیداحسان میرجعفری کنجانی، مهناز ربیعی، کریم رسولی 

 

 

شماره سوم؛ تابستان ۱۳۹۵

تأثیر تسهیل قانون فضای کسب و کار بر شبکه بانکی کشور

محمد شفیعی

تحقیقی پیرامون علل نفوذ چین دربازار صنعت فولاد ایران

مهدی افقری

لزوم بازنگری در شرایط احراز نخبگی و استعداد برتر

علی ایرانمنش

 

شماره چهارم؛ پاییز ۱۳۹۵

بررسی تاثیر اجتماعی فرهنگی رویدادهای گردشگری بر حمایت از توسعه گردشگری از طریق نقش میانجی رضایت  (مورد مطالعه: رویداد آئینی زارخاک در روستای قورتان)

بهاره بستام رخ، دکتر محمد زاهدی، مهدیه سادات خشوعی

نقش دانشگاه ها در باز سازی اجتماعی

کرامت احمدی، اسدا… عباسی، زهره اسماعیلی

ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎبی ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در موسسات آموزش عالی و موسسات مالی 

علی ایرانمنش

 

شماره پنجم؛ زمستان ۱۳۹۵

مدیریت زنجیره تامین: تعریف، تاریخچه، اهداف، فرایندها، مزایا و موانع

عباسعلی میان آبادی

 

مطالعه چگونگی ارتقاء موقعیت شهرها با تکیه بر گردشگری، یک مطالعه موردی

علی ایرانمنش، رضا ایرانمنش

مطالعه عوامل کلیدی موفقیت خوشه های صنعتی آب معدنی استان چهارمحال و بختیاری

زهرا شاهین شمس آبادی

 

شماره ششم؛ بهار ۱۳۹۶

بررسی تاثیرهوش‌هیجانی بر پایداری روابط تجاری در بازاریابی رابطه‌مند از طریق متغیر  میانجی اعتماد در صنعت هواپیمایی کشور (موردی در شرکت هواپیمایی ماهان) 

اعظم تاجیک، دکتر مجتبی هداوند، دکتر الهام فریدچهر

نظام تربیتی فمنیسم و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسلامی 

کرامت احمدی، اسدالله عباسی

نقش و تاثیر توسعه فرهنگی در توسعه پایدار 

افشین ماهوشی

بررسی ارتباط بین فن آوری اطلاعات و بهبود گردشگری 

علی ایرانمنش، دکتر شراره رخشان

براي ورود به کانال تلگرام ما کليک کنيد: jammr@